Standardi:

Podjetje Wander d.o.o. uporablja svetovno priznani Quality Assurance System (ISO…).

QA-System dokazuje, da so preverjeni vsi koraki, ki so potrebni za umestitev produkta na EU trg. Poleg tega je kupovanje materiala, produkcija, prodaja in dostava v skladu s pogoji za PPE (osebna zaščitna oprema), ki jih določa Direktiva odbora 89/686/EEC.

 

SIST EN ISO 14116:2008 

Zaščita pred učinki toplote in plamena. Sem sodijo materiali, kombinacije materialov in oblačila z omejeno stopnjo gorljivosti. Namen varovalne obleke je zaščita uporabnika pred občasnimi kratkotrajnimi izpostavitvami majhnim plamenom. Zmanjšuje verjetnost, da bi obleke zagorele in s tem zagotavlja večjo varnost uporabnika.

SIST EN ISO 11612:2008 

Zaščita pred učinki toplote in plamena. Namen varovalne obleke je:

  •          zaščita pred kratkim nenamernim dotikom z odprtim ognjem (A1) – površinsko gorenje
  •          zaščita pred izpostavljenostjo konvektivni toploti, prva raven (B1); (B1 = najnižja, B3 = najvišja raven zaščite)
  •          zaščita pred žarečo toploto, prva raven (C1); (C1 = najnižja, C4 = najvišja raven zaščite)

 

Zagotavlja večjo varnost uporabnika pri izpostavljenosti različnim toplotnim virom.

Index 3/5H/40 (indeks vnetljivosti 3; tretja (najvišja) raven negorljivosti po 5 pranjih pri 40 °C)

SIST EN 1149-5:2008 

Elektrostatične lastnosti - 5. del: Zahtevane lastnosti za materiale in za načrtovanje oblačil. Namen varovalne obleke je zaščita pred elektrostatično energijo. Oseba, ki uporablja elektrostatično zaščitno obleko, mora biti pravilno ozemljena. Električni upor med osebo in zemljo mora biti manjši od 100 MΩ, npr. z nošenjem prikladne obutve; Elektrostatična zaščitna obleka se ne sme odpeti ali sleči v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih ali pri obdelovanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi; Elektrostatična zaščitna obleka se ne sme uporabljati v ozračju obogatenim s kisikom brez predhodne odobritve osebe odgovorne za varnost; Elektrostatična zaščitna lastnost zaščitne obleke se lahko spremeni z nošenjem, poškodovanjem, pranjem in pri umazanju; Elektrostatična zaščitna obleka mora vedno prekrivati vse strani materiala med uporabo (vključno med gibanjem).

 

SIST EN 15614:2008

Varovalna obleka za gasilce - Laboratorijsko testirane metode in zahteve za učinkovitost oblačil, ki se nosijo pri gašenju ognja na odprtih prostorih (EN 15614:2007).

Namen varovalne obleke je, da ščiti telo uporabnika z izjemo glave, dlani in stopal. Nosi se pri gašenju ognja na odprtem (gozdni požari, tehnična reševanja, elementarne nesreče, manjši industrijski požari na odprtem...). To oblačilo ni namenjeno in je potemtakem nevarno pri uporabi za gašenje požarov v zaprtih prostorih. 

Öeko -Tex Standard 100, produkt razreda II

Testiranje za škodljive substance v tekstilu, ki je v kontaktu s kožo.

Materiali iz katerih so izdelana oblačila FIREFIGHTERS so pridobili tudi Öeko-Tex Standard 100, kar pomeni, da so materiali varni, koži prijazni in ne vsebujejo snovi, ki naj bi povzročale alergije na koži.

EN 340 

Predpisuje, da morajo biti izdelki pravilno označeni z etiketami in navodili za uporabnika. Z navodili se uporabnika dodatno pouči o načinu vzdrževanja in uporabi zaščitnega izdelka. Zelo pomembno je, da se uporabnik zaveda, da je le nepoškodovana obleka dovolj varna. Vsi izdelki nosijo oznako CE in etiketo s piktogramom, na katerem so prikazane osnovne telesne mere. Značilnost so zračnost- dihanje materiala, naravni in okolju prijazni materiali (ekološko razgradljivi), udobnost, prilagajanje telesu in prijeten otip.


Primerjaj 0